Očkování

provádíme pravidelné-povinné a nepovinné-dobrovolné čili nadstandartní očkování

- povinné očkování podle platného očkovacího kalendáře
termíny hlídat nemusíte, na povinné očkování vás vždy včas pozveme
- nepovinné očkování
provádí se na žádost rodičů, je požadován písemný informovaný souhlas obou rodičů - tiskopis je možno stáhnout zde .... Podrobné informace o vakcínách - tzv. SPC (=souhrnné údaje o přípravku) podáme v tištěné podobě v ordinaci, nebo najdete na www.leky.sukl.cz, (=stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv)
Rodiče hradí vakcínu (aktuální nákupní cena od distributora) + aplikaci.
Přehled nabízených nadstandartních očkování a orient.ceny očkování - viz níže.

Po každém očkování setrvejte s dítětem ještě 30 minut ve zdravotnickém zařízení (=preventivní opatření pro případ bezprostřední nežádoucí reakce, aby byla možnost poskytnout okamžitou první pomoc).
Po očkování se doporučuje 1-2 dny bez zvýšené fyzické zátěže (necvičit, bez plavání a sport. tréninků).

Očkování proti rotavirům

rotaviry způsobují gastroenteritidy s průjmem a zvracením, které mohou u kojenců vést rychle k dehydrataci s nutností hospitalisace a intravenózní léčby , v krajním případě až k úmrtí. Vakcína je podávána ústy, první dávka mezi 6.-12.týdnem věku. Na možnost očkování vás v kojenecké poradně včas upozorníme.
Cena celého očkování od cca 2.500,- Kč (vakcína Rotarix-2dávky) do 4.000,-Kč (vakcína Rotateq - 3 dávky).

Očkování proti pneumokokům

chrání proti invazivním pneumokokovým onemocněním jako je zápal plic, zánět mozkových blan a celková sepse.
Ochrana proti zánětu středního ucha není 100%, protože záněty středouší mohou způsobit kromě pneumokoka i jiné mikroorganismy - např. hemofily, nebo viry.
Kojencům hradí toto očkování (vč.aplikace) zdravotní pojišťovny, pokud dostanou 3 dávky mezi 3. a 7.měsícem věku. Čtvrtá dávka je kolem 1 roku.
K dispozici jsou 2 vakcíny:
- Synflorix je desetivalentní, chrání proti 10 sérotypům pneumokoka (plně hrazen pojišťovnou - bez doplatku)
- Prevenar 13 chrání proti 13 sérotypům pneumokoka (je dražší, nevejde se do úhrady pojišťovny, na 1 dávku je doplatek 486,- Kč)
Na možnost tohoto očkování vás v kojenecké poraně včas upozorníme, abyste se mohli rozhodnout zda očkovat a kterou vakcínu zvolit.
Očkování lze podat i dětem starším, 3 až 5-ti letým, pak ale rodiče hradí plnou cenu vakcíny vč. aplikace (cca 1.500,- Kč.)

Proti meningokokům

meningokoky mohou způsobit perakutně probíhající infekci pod obrazem meningokokcémie (náhlá vysoká horečka s naskakujícími červenofialovými skvrnkami na kůži a zánětem mozkových blan - bez rychlé pomoci často smrtící). Asi z 1/3 jsou na vině menigokoky skupiny C - proti těm lze očkovat. Většinový meningokok sk. B nebyl zatím preventabilní očkováním, ale vakcína s názvem Bexsero již byla vyvinuta a schválena pro použití v EU, takže je jen otázkou času, kdy se objeví na našem trhu. Bude určena pro děti od 2 měsíců, cena zatím nebyla uvedena.
Zatím lze děti chránit vakcínou proti meningokoku C:
1) NeisVac-C nebo Menjugate - tento typ očkování lze podat již od 2 měsíců věku (do 1 roku věku 3 dávky + po 1 roce věku 4.dávka). Pokud je očk. zahájeno po dosažení 1 roku věku - postačí 1 dávka. Cena cca 900,- Kč/dávku.
2) Nimenrix a Menveo = nové čtyřvalentní vakcíny proti typu A, C, W135, Y - tedy kromě meningokoku C i další 3 sérotypy meniongokoka. Nimenrix už od 1 roku, Menveo od 11. roku věku. Cena cca 1.480,- Kč.
Po předchozím očkování monovalentní vakcínou (NeisVac-C nebo Menjugate) se doporučuje přeočkování Menveem za 7-10 let (posílí se tím účinek proti meningokoku C a navíc rozšíří účinnost očkování proti dalším 3 sérotypům).

Proti černému kašli

pro klesající účinnost očkování proti černému kašli a pro jeho zvýšený výskyt bylo v roce 2009 zavedeno povinné přeočkování dětí proti pertussi v 10 letech (mezi 10. -11. rokem) - zdarma. Na očkování vás včas pozveme.
Přeočkování proti černému kašli je vhodné i u dospělých, které čeká přeočkování proti tetanu. Lze aplikovat očkovací látku, která chrání kromě tetanu i proti černému kašli a záškrtu - u praktického lékaře pro dospělé nebo v Očkovacím centru.
Toto rozšířené očkování je vhodné zejména v rodinách (u rodičů a prarodičů), kde je očekáváno narození dítěte - aby novorozenec nebyl ohrožen černým kašlem v době, kdy ještě není chráněn vlastním očkováním.
Vakcína Boostrix či Adacel (cena cca 700,- Kč).

Proti klíšťové encefalitidě

očkování je užitečné u dětí, které pravidelně navštěvují oblasti endemického výskytu klíšťové encephalitis - v našich podmínkách zejména jižní Čechy-Plzeňsko a Vysočina (chataření, stanování a houbaření v těchto lokalitách) . V severních Čechách se také klíšťata vyskytují, ale jsou v mnohem menším procentu infikovaná virem klíšťové encephalitidy. Vždy je potřeba zvážit přínos a případná rizika očkování . Děti ve zvýšeném riziku se očkují od 2 let, očkování je ale důležitější u dospělých vzhledem k těžším průběhům tohoto onemocnění v dospělém věku. Očkuje se po celý rok, ale počátek očkování je ideální v zimních měsících, kdy nejsou klíšťata aktivní a nehrozí přisátí infikovaného klíštěte v době neúplného očkování.
Očk. schéma: 0. > 1.-3.měs. > 5.-12.měs. První přeočkování za 3 roky, každé další za 5 let.
Cena 1 očkovací dávky je cca 720,- Kč.

Proti planým neštovicím

vakcína Varilrix - vhodné u dětí předškolních či školních, zejména je vhodné pro dospívající dívky, které dosud plané neštovice neprodělaly (prevence onemocnění v graviditě s rizikem pro plod). Nutné jsou 2 dávky s odstupem min. 6 týdnů, cena za 1 dávku je cca 1500,-Kč.
Chránit lze i děti mladší - od 15 měs. věku. Toto očkování vám nabídneme v kojenecké poradně před plánovaným povinným očkováním proti spalničkám+zarděnkám+příušnicím (vakcína Priorix), protože existuje i čtyřvalentní vakcína Priorix-Tetra, která chrání nejen proti výše jmenovaným 3 infekčním onemocněním, ale navíc i proti planým neštovicím. Zatímco Priorix je plně hrazen pojišťovnou, Priorix -Tetra pojišťovny nehradí, cena je cca 1.600,- Kč a stejně jako u Priorixu je nutné přeočkování 2.dávkou v odstupu 6-9 měs. Dítěti však zajistí ochranu i proti planým neštovicím bez nutnosti dalších vpichů.

Proti sezónní chřipce

je indikované u chronicky nemocných dětí (chronické plicní či srdeční onemocnění a diabetes mellitus) - v těchto případech hrazeno pojišťovnou. Lze očkovat i zdravé děti - za úhradu, cena je kolem 200,-Kč. Očkování vždy na podzim, chrání jen pro jednu sezónu. Možno využít i Očkovacího centra na poliklinice v Chomutově.

Proti hepatitidě-žloutence typu A („nemoc špinavých rukou")

vhodné u předškolních a školních dětí, vzhledem k občasnému výskytu v dětských kolektivech. Neočkované děti v kontaktu s nemocným (ve třídě) mají karanténu (bez kroužků, bez sportování) a musejí se podrobit preventivním odběrům krve. Očkování je možné od 1 roku věku. První dávka ochrání dítě na 1 rok. Aby byla ochrana dlouhodobá (min. 25 let) je nutná 2.dávka v odstupu 6-12 měs. od první dávky. Cena 1 dávky je cca 965,- Kč, výhodné jsou obvyklé jarní slevové akce.

Očkování proti lidským papilomavirům (HPV)

jde o prevenci rakoviny děložního čípku. Očkování je dobrovolné, k dispozici jsou dvě vakcíny - Cervarix a Silgard.
Od 1.4.2012 je očkování dívek ve věku 13-14 let hrazeno zdravotními pojišťovnami. Vakcína Cervarix je hrazena plně, Silgard je s doplatkem (300,-Kč/1dávku). Očkovací schéma je u obou vakcín třídávkové.
Na možnost hrazeného očkování rodiče dívek včas upozorníme - s pozvánkou na preventivní prohlídku ve 13 letech zasíláme informace k oběma vakcínám. Najdete je i na www.leky.sukl.cz,.
Očkovány mohou být i starší dívky - za úhradu. Cena celého očkování je v případě Cervarixu cca 5.500,- Kč (Silgard stojí asi 2x více), úhrada je postupná - za každou dávku jednotlivě.